Giv Vedbæk og Rudersdal en ny, energisk og ambitiøs stemme

Stem personligt på mig og styrk Vedbæks stemme på rådhuset med en energisk og ambitiøs familiefar, leder, vinterbader og naturelsker!

Mit navn er Peter Lemmich og jeg er et nyt, lokalt navn på den konservative liste. Jeg er 37 år, gift med Inés og far til Oscar på 3 år. Vi flyttede fra København til Carl von Rosensvej (et af rækkehusene) i 2017 og glæder os dagligt over vores nye hjem. Oscar går i Bøgehøjen, hvor jeg også sidder i forældrerådet. Til daglig pendler jeg til Nørrebro, hvor jeg har ansvaret for 70 medarbejdere i VENZO, et it-konsulenthus.

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil passe på alt det vi elsker ved at bo i Vedbæk. 

Hvad er vigtigst for dig og din familie?

Kontakt mig gerne med dine ønsker og idéer til vores kommune – eller hvis du har spørgsmål til mine mærkesager og værdier. Skriv til peter@stemlemmich.dk. Du kan også følge min valgkamp og kontakte mig direkte på facebook.com/StemLemmich.

Mine hjertesager

Lokale vuggestuer og børnehaver til alle

Du skal trygt kunne aflevere dine børn i vores lokale vuggestuer og børnehaver. Der skal først og fremmest være plads til alle børn og helst så tæt på, hvor du bor, som overhovedet muligt. Jeg så gerne flere mindre dagtilbud og vil arbejde for at skabe mere gennemsigtighed og øget fleksibilitet for forældre i valg af daginstitution til deres børn.

Giv skolerne et løft

De fleste børn i Vedbæk og Trørød får en privilegeret start på livet. Derfor synes jeg også, vi kan tillade os at have større ambitioner for vores skoler. Både faciliteter og resultater. Vi skal kunne tiltrække og fastholde de dygtigste lærere. Det tror jeg vi gør bedst ved at styrke ansvarsfølelsen lokalt og ved at prioritere det decentrale og nærværende lederskab. Flere steder synes jeg også bygninger, legepladser og fællesområder trænger til et løft!

Et attraktivt by- og havnemiljø

Vi skal bevare landsbystemningen i Vedbæk og Trørød og det lokale butiksliv. Det er særligt vigtigt for mig, at vi ikke gentager fortidens fejl på Marina-grunden eller plastrer Stationsvejen til med flere, store etageejendomme. Som udgangspunkt bør vi respektere de lokalplaner, der er lavet for området. Eventuelle ændringer i lokalplaner skal være til klar fordel for området, naboer og beboere.

Styr på økonomien

Som konservativ er det selvfølgelig også vigtigt for mig, at der er styr på økonomien. Vi skal have højest mulig kvalitet for vores (mange) skattekroner og både grundskylden og kommuneskatten skal være så lav som muligt.

Pas på naturen

Vi skal passe på vores grønne områder og naturen i Rudersdal – både skove, moser, søer og strand. Jeg vil bl.a. prioritere indsatsen for at begrænse og stoppe for udslip af spildevand i Øresund. Jeg er også imod yderligere belysning i Maglemosen og bakker i øvrigt, som bestyrelsesmedlem i Maglemosens Naturpleje, varmt op om at give plads til vild natur, dyr og planter. Desuden er jeg meget imod at inddrage landzoner og fredede arealer.

Bedre trafisikkerhed på Henriksholms Allé

Vi skal tage den manglende trafiksikkerhed på Henriksholms Allé alvorligt nu. Det er ikke et nyt problem, men det bliver værre og værre. Det største problem er uden tvivl hastigheden, men dårligt udsyn og manglende sikre overgange til børn og ældre gør ondt værre.

Har du mødt den konservative spidskandidat?

Ann Sofie Orth er konservativ spidskandidat og en ægte, lokal ildsjæl. Hun vil være en fremragende repræsentant på rådhuset, for dig og for Rudersdal. En stemme på mig er også en stemme på Ann Sofie og et stærkt, konservativt hold! 

Læs mere om Ann Sofies visioner og ambitioner